Nâng cao nhận thức về hoạt động sáng tạo

Thảo luận trong 'Sáng tạo trong học tập, NCKH' bắt đầu bởi administrator, 10/6/18.

 1. administrator

  administrator Administrator Thành viên BQT

  Phong trào “Sáng tạo trẻ” được Trung ương Đoàn phát động từ năm 2004 đã góp phần cổ vũ và tạo môi trường cho thanh thiếu nhi phát huy phẩm chất sáng tạo trong học tập, công tác, lao động và đời sống; nhiều ý tưởng, sáng kiến, công trình, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ được áp dụng đã có đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đơn vị.

  Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi của Đoàn trong thời gian qua còn một số hạn chế, chưa rõ nét. Nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn về hoạt động sáng tạo chưa được đầy đủ và toàn diện. Đoàn chưa có nhiều hoạt động cụ thể trong tham mưu, triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Chính phủ. Thiếu các giải pháp trong tiếp nhận, kết nối, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến của thanh thiếu nhi. Nguyên nhân cơ bản là việc triển khai thực hiện từ Trung ương tới cơ sở chưa đồng bộ, các hoạt động triển khai còn dàn trải, chưa phát huy được thế mạnh trong các đối tượng thanh thiếu nhi, chưa gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực.

  Để triển khai hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo - một trong ba phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt hàng ngày, công tác, phục vụ nhân dân; bên cạnh các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc tham mưu các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo của thanh thiếu nhi thì việc nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi đóng một vai trò rất quan trọng.

  Một số giải pháp đề xuất đối với việc nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi:
  - Các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn phải coi sáng tạo là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Khuyến khích, yêu cầu mỗi cán bộ đoàn đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong tham mưu, triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có hình thức tuyên dương, khen thưởng cho cá nhân tích cực, có ý tưởng sáng tạo áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

  - Tăng cường tuyên truyền về các hoạt động sáng tạo của thanh thiếu nhi trên hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn. Tổ chức các chuyên mục, chuyên đề, các tuyến bài về hoạt động, sản phẩm, ý tưởng, gương điển hình, phương pháp tư duy sáng tạo trên các báo, trang tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội.

  - Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. Tổ chức giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất; đưa chuyên đề về sáng tạo vào sinh hoạt đoàn, hoạt động tập thể của Đoàn, Hội, Đội.

  - Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhân rộng các giải thưởng về sáng tạo của Đoàn, Hội, Đội./.
   

Chia sẻ trang này